Allting coolt under solen

Världens vanligaste namn är Mohammed

Det finns många populära namn i världen men ett är särskilt populärt och det är Mohammed. Om vi ser på en lista med världens mest populära namn så är det Maria som toppar. Men sedan kan vi se att flera olika versioner av Mohammed ligger längst upp på listan. Av detta kan vi konstatera att just Mohammed är världens populäraste namn.

Namnet Nushi ligger före Mohammed men om vi slår ihop de olika varianterna av Mohammed så blir det ändå detta namn som vinner.

Om du gör namnsök i Sverige så kommer du se att Anna och Eva toppar listan med vanligaste namnen. Maria kommer först på tredje plats. Det är viktigt att tänka på att det kommer nya namn som är väldigt populära och som därmed med tiden kan inta positionen som populäraste.

Just nu är det Anna och Eva men om nuvarande trend med Alice för nyfödda flickor håller i sig så kanske detta namn kommer att klättra och toppa listan om några årtionden.

År 2022 har 8889 personer tilltalsnamnet Mohammed medan 15 563 personer har namnet som förnamn.